Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Hỗ trợ trực tuyến

    Skype Me™!
    Skype Me™!
     
  support@ansgroup.asia 

  0911 47 22 55 

  canh.ans@ansvietnam.com

  0938.214.498

   

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 7
   • Khách Khách 7
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 0266110

  Stock

  Danh sách thiết bị hãng Proxitron Sensor - Proxitron Sensor Vietnam - ANS Vietnam 

  Đăng bởiAdmin
  Art. No type
  1052A KKH 020.0 RT                       
  1010E KKH 020.04 G                       
  1052C KKH 020.04 T                       
  1010C KKH 020.05 G                       
  1003A KKH 020.32 G                       
  1004B KKH 020.33 G                       
  1058B KKH 020.38 G                       
  1058A KKH 020.38 GS4                     
  1016B KKK 060.04 G                       
  1016D KKK 060.05 G                       
  1016E KKK 060.05 GD                      
  1015A KKK 060.33 G                       
  1015D KKK 060.38 GD                      
  1015C KKK 060.38 GS4                     
  1031C KKL 015.04 G                       
  1031D KKL 015.05 G                       
  1032C KKL 015.32 G                       
  1032G KKL 015.32 GS4                     
  1032F KKL 015.33 G                       
  1032J KKL 015.33 GS4                     
  1032H KKL 015.38 G                       
  1032I KKL 015.38 G S4                    
  1021D KKN 070.04 G                       
  1021F KKN 070.05 G                       
  1019A KKN 070.32 G                       
  1020A KKN 070.33 G                       
  1020A-3 KKN 070.33 G                       
  1020D KKN 070.38 GS4                     
  1041C KKRD 050.04 G                      
  1041B KKRD 050.05 G                      
  1047A KKRD 050.32 G                      
  1049A KKRD 050.33 G                      
  1057A KKRD 050.38 GS4                    
  1056B KKRH 035.23 G                      
  1056C KKRH 035.23 G Ex                   
  1.06E+00 KKU 003.13 G                       
  1055D KKU 003.19                         
  1055D-3 KKU 003.19                         
  1055D-10 KKU 003.19                         
  5108B LTG 120.13 G                       
  5108C LTG 121.13 G                       
  2434L IKL 010.04 GH                      
  2434L-20 IKL 010.04 GH                      
  2434O IKL 010.04 GH1                     
  2434C IKL 010.05 G                       
  2434C-5 IKL 010.05 G                       
  2434C-15 IKL 010.05 G                       
  2434D IKL 010.05 GH                      
  2434D-5 IKL 010.05 GH                      
  2434D-7 IKL 010.05 GH                      
  2434D-20 IKL 010.05 GH                      
  2434J-5 IKL 010.05 GHM                     
  2434E IKL 010.05 GS27                    
  2434K IKL 010.30 GH                      
  2434K-20 IKL 010.30 GH                      
  2434G IKL 010.31 GH                      
  2434G-10 IKL 010.31 GH                      
  2434G-20 IKL 010.31 GH                      
  2434I IKL 010.32 GH                      
  2434I-5 IKL 010.32 GH                      
  2434I-10 IKL 010.32 GH                      
  2434I-20 IKL 010.32 GH                      
  2434B IKL 010.33 G                       
  2434N IKL 010.33 G                       
  2434B-5 IKL 010.33 G                       
  2434N-20 IKL 010.33 G                       
  2434N-30 IKL 010.33 G                       
  2434H IKL 010.33 GH                      
  2434H-5 IKL 010.33 GH                      
  2434H-10 IKL 010.33 GH                      
  2434H-15 IKL 010.33 GH                      
  2434H-20 IKL 010.33 GH                      
  2434P IKL 010.38 G                       
  2434P-5 IKL 010.38 G                       
  2434R-5 IKL 010.38 G                       
  2434Q IKL 010.38 GS4                     
  2376C IKL 015.04 G                       
  2376C-5 IKL 015.04 G                       
  2376E IKL 015.04 GH                      
  2.376E-12 IKL 015.04 GH                      
  2.38E-17 IKL 015.04 GH                      
  2376B IKL 015.04 Z                       
  2376D IKL 015.04 Z                       
  2376F IKL 015.04 Z                       
  2376G IKL 015.04 Z                       
  2376B-5 IKL 015.04 Z                       
  2377B IKL 015.05 G                       
  2377B-5 IKL 015.05 G                       
  2377B-10 IKL 015.05 G                       
  2377C IKL 015.05 GH                      
  2377E IKL 015.05 GH                      
  2377C-5 IKL 015.05 GH                      
  2.38E-02 IKL 015.05 GH                      
  2377C-10 IKL 015.05 GH                      
  2377C-15 IKL 015.05 GH                      
  2377C-20 IKL 015.05 GH                      
  2377F-10 IKL 015.05 GH                      
  2377F-20 IKL 015.05 GH                      
  2377D IKL 015.05 GS27                    
  2319M IKL 015.30 G                       
  2319I IKL 015.30 GH                      
  2319I-20 IKL 015.30 GH                      
  2319N IKL 015.31 G                       
  2319H IKL 015.31 GH                      
  2319H-20 IKL 015.31 GH                      
  2301B IKL 015.32 G                       
  2301B-5 IKL 015.32 G                       
  2301C IKL 015.32 GH                      
  2301C-15 IKL 015.32 GH                      
  2301C-20 IKL 015.32 GH                      
  2319A IKL 015.33 G                       
  2319A-5 IKL 015.33 G                       
  2319A-10 IKL 015.33 G                       
  2319A-15 IKL 015.33 G                       
  2319D IKL 015.33 GH                      
  2319D-5 IKL 015.33 GH                      
  2319D-10 IKL 015.33 GH                      
  2319D-15 IKL 015.33 GH                      
  2319D-20 IKL 015.33 GH                      
  2319S-10 IKL 015.33 GH                      
  2319G IKL 015.33 GHS4                    
  2319B IKL 015.38 G                       
  2319P IKL 015.38 G                       
  2319B-5 IKL 015.38 G                       
  2319P-5 IKL 015.38 G                       
  2319P-15 IKL 015.38 G                       
  2319P-20 IKL 015.38 G                       
  2319Q IKL 015.38 G SA1                   
  2319Q-10 IKL 015.38 G SA1                   
  2319Q-15 IKL 015.38 G SA1                   
  2319Q-20 IKL 015.38 G SA1                   
  2319Q-30 IKL 015.38 G SA1                   
  2319J IKL 015.38 GH                      
  2319J-10 IKL 015.38 GH                      
  2319K-10 IKL 015.38 GH                      
  2319K-15 IKL 015.38 GH                      
  2319R IKL 015.38 GHS4                    
  2319E IKL 015.38 GS4                     
  2318A IKLT 007.38 GH                     
  2318A-10 IKLT 007.38 GH                     
  2319L IKLT 015.38 GH                     
  2319L-10 IKLT 015.38 GH                     
  2232A IKZ 082.23 G                       
  2232B-3 IKZ 083.33 G                       
  2243A IKZ 121.04 G                       
  2244A IKZ 121.05 G                       
  2230A IKZ 121.20 G                       
  2231A IKZ 121.22 G                       
  2228A IKZ 121.23 G                       
  2465C IKZ 121.23 GH                      
  2465C-5 IKZ 121.23 GH                      
  2465C-10 IKZ 121.23 GH                      
  2228B IKZ 121.28 G                       
  2267A IKZ 122.04 G                       
  2268A IKZ 122.05 G                       
  2268C IKZ 122.05 GS27                    
  2263A IKZ 122.20 G                       
  2264A IKZ 122.21 G                       
  2264B IKZ 122.21 GH                      
  2265B IKZ 122.22 GH                      
  2265B-5 IKZ 122.22 GH                      
  2266A IKZ 122.23 G                       
  2465A IKZ 122.23 GH                      
  2465A-5 IKZ 122.23 GH                      
  2465A-10 IKZ 122.23 GH                      
  2465A-20 IKZ 122.23 GH                      
  2465D-10 IKZ 122.23 GH                      
  2465E IKZ 122.23 GH SF                   
  2266B IKZ 122.23 GS4                     
  2266C IKZ 122.23 H                       
  2.46E-02 IKZ 124.23 G                       
  2464C IKZ 124.23 GS4                     
  2464F IKZ 126.23 G1S4                    
  2464D IKZ 126.23 GS4                     
  2464G IKZ 127.23 GH                      
  2483A-3 IKZ 128.23 G                       
  2248A IKZ 181.04 G                       
  2229C IKZ 181.05 G                       
  2229I IKZ 181.05 GS27                    
  2245A IKZ 181.20 G                       
  2246A IKZ 181.21 G                       
  2229K IKZ 181.21 GH                      
  2247A IKZ 181.22 G                       
  2234A IKZ 181.23 G                       
  2229M IKZ 181.23 GH                      
  2229P IKZ 181.28 GS4                     
  2273A IKZ 182.04 G                       
  2229F IKZ 182.05 G                       
  2229F-5 IKZ 182.05 G                       
  2229J IKZ 182.05 GS27                    
  2269A IKZ 182.20 G                       
  2270A IKZ 182.21 G                       
  2271A IKZ 182.22 G                       
  2271B IKZ 182.22 GH                      
  2271B-5 IKZ 182.22 GH                      
  2271B-10 IKZ 182.22 GH                      
  2271C IKZ 182.22 H                       
  2271C-10 IKZ 182.22 H                       
  2272A IKZ 182.23 G                       
  2272A-5 IKZ 182.23 G                       
  2272G IKZ 182.23 G1                      
  2229D IKZ 182.23 GH                      
  2229O IKZ 182.23 GH                      
  2271D IKZ 182.23 GH                      
  2229D-5 IKZ 182.23 GH                      
  2229D-10 IKZ 182.23 GH                      
  2229R IKZ 182.23 GH IP                   
  2229R-5 IKZ 182.23 GH IP                   
  2229N IKZ 182.23 GH SA1                  
  2272F IKZ 182.23 GH3                     
  2272C IKZ 182.28 G                       
  2229H-5 IKZ 182.28 H                       
  2229L IKZ 182.28 HS4                     
  2234F IKZ 185.23 GS4                     
  2274C IKZ 188.23 GH                      
  2274D IKZ 188.23 GH                      
  2274E IKZ 188.23 GH                      
  2320A IKZ 189.28 GH                      
  2418B IKZ 301.04 G                       
  2470A IKZ 301.05 G                       
  2470A-5 IKZ 301.05 G                       
  2469B IKZ 301.23 GH                      
  2469B-5 IKZ 301.23 GH                      
  2469B-8 IKZ 301.23 GH                      
  2469B-10 IKZ 301.23 GH                      
  2469B-15 IKZ 301.23 GH                      
  2469A IKZ 301.23 GS4                     
  2374Q-5 IKZ 301.28 H                       
  2374R-3 IKZ 302.04 G                       
  2374A IKZ 302.05 G                       
  2374A-5 IKZ 302.05 G                       
  2374D-3 IKZ 302.21 G                       
  2374M IKZ 302.22 H                       
  2374K-3 IKZ 302.22 H                       
  2374M-3 IKZ 302.22 H                       
  2374M-5 IKZ 302.22 H                       
  2374K-15 IKZ 302.22 H                       
  2374H IKZ 302.23 G                       
  2374L IKZ 302.23 G                       
  2374H-5 IKZ 302.23 G                       
  2374G IKZ 302.23 GH                      
  2374G-3 IKZ 302.23 GH                      
  2374G-10 IKZ 302.23 GH                      
  2374G-15 IKZ 302.23 GH                      
  2374J-15 IKZ 302.23 GH                      
  2374S-10 IKZ 302.23 GH SF                   
  2374T-10 IKZ 302.23 GH SF                   
  Proxitron sensor Germany , Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan Syria, Iraq, Sudan

   

  ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)
  Add: D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
  Tel: 028 3517 0401 - 028 3517 0402 - Fax: 028 3517 0403 - HotLine: 0911 47 22 55
  Email:  support@ansgroup.asia;
  Website: anhnghison.com