Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  ANS Vietnam

  Đánh giá (4)

  Datasheet các thiết bị của Wisecontrol.- Wisecontrol Vietnam 

  Sự Thành công  Phát triển của Quý khách hàng chính là niềm
  Tự hào  Vinh hạnh của chúng tôi.

   

  Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng Datasheet các thiết bị của Wisecontrol.

   

   

   

  - Pressure gauge 

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
   
  21 Manometer P961,P962,P963,P964,P965
   
  20 Dry Type Diaphragm Pressure Gauge P770
   
  19 High Temperature Pressure Gauge P740
   
  18 Safety Pattern Pressure Gauge P359
   
  17 Duplex Pressure Gauge P336,P338
   
       
  16 Liquid Filled Pressure Gauge P259
   
  15 Process Industry Pressure Gauge P330
   
  14 Liquid Filled Industrial Pressure Gauge P258
   
  13 Solid Front Safety Pressure Gauge P257
   
  12 Process Industry Pressure Gauge P253
   
       
  11 Industrial Service Pressure Gauge P252
   
  10 Test Pressure Gauge P229,P335
   
  9 Miniature Pressure Gauge P235
   
  8 Receiver Gauge P228
   
  7 Industrial Service Pressure Gauge P222
   
       
  6 Industrial Service Pressure Gauge P221,P253
   
  5 Heavy Duty Service Pressure Gauge P163
   
  4 General Purpose Pressure Gauge P140
   
  3 Freon Gas Service Pressure Gauge P112
   
  2 Ammonia Service Pressure Gauge P111
   
       
  1 General Service Pressure Gauge P110

   

  Low pressure gauge 


  NO PRODUCT MODEL DownLoad
  5 Low Pressure Gauge With Cr Plated Steel Case P440
   
  4 Low Pressure Gauge With Aluminium Case P430
   
  3 Diaphragm Type Low Pressure Gauge P428,P429
   
  2 Low Pressure Gauge P421
   
  1 Draft Gauge P410,P420

   

   Electric contact type pressure gauge  

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
   
   
  5 Electrical Contacts Pressure Gauge P542,P543
   
  4 Electrical Contact Pressure Gauge With Steel Case P531,P532,P533,P534,P537,P539
   
  3 Electric Contacts Type Pressure Gauge P520
   
  2 Electric Contacts Type Pressure Gauge P510
   
  1 Inductive Contacts Type Pressure Gauge P500

   

  Differential pressure gauge 

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
   
  5 Indicating Differential Pressure Switch P651,P652,P653,P654,P655
   
  4 Indicating Differential Pressure Switch P641,P642,P643,P644,P645
   
  3 High Static Differential Pressure Gauge With Electrical Contact P631,P632,P633,P634,P635
   
  2 Differential Pressure Gauge With Electrical Contact P621,P622,P623,P624,P625
   
  1 Differential Pressure Gauge P620,P630

   

  Diaphragm seal type pressure gauge

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
  1 Diaphragm Seals Type Pressure Gauge P710,P720,P730

   

  Sanitary pressure gauge 


  NO PRODUCT MODEL DownLoad
  3 Sanitary Pressure Gauge P757
   
  2 Sanitary Pressure Gauge P750
   
  1 Sanitary pressure gauge & transmitter P752

   

  Pressure switch

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
   
  5 Explosion Proof Type Indicating Pressure Switch P990
   
  4 Explosion Proof Differential Pressure Switch P970
   
  3 Explosion Proof Pressure Switch P953
   
  2 Pressure Switch Weather Proof Type P940
   
  1 Indicating Pressure Switch P535,P536

   

  Ultra high purity pressure gauge

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
   
  5 Ultra High Purity pressure gauge with transmitter PT840
   
  4 Ultra high purity pressure gauge ( 316L type ) P810
   
  3 Ultra high purity pressure switch ( 316L type ) P840
   
  2 Ultra high purity pressure gauge ( Type 316L VIM/VAR ) P820
   
  1 High purity pressure gauge ( 316L type ) P830

   

  - Temperature gauge  

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
  22 Glass Thermometer T400
   
  21 Safety Pattern Direct Reading Thermometer Solid-Front Turret Style Thermoplastic Case T359
   
  20 Direct Reading Thermometer With Adjustable Stem T290
   
  19 Heavy Duty Service Remote Reading Thermometer T263
   
  18 Direct Reading Thermometer With Oil Filled T259
   
       
  17 Direct Reading Thermometer T250
   
  16 Remote Reading Thermometer With Oil Filled T239
   
  15 Remote Reading Thermometer T230
   
  14 Direct Reading Thermometer With Oil Filled T229
   
  13 Direct Reading Thermometer With Aluminium Case T222
   
       
  12 Direct Reading Thermometer T220
   
  11 Remote Reading Thermometer T219
   
  10 Remote Reading Thermometer With Aluminium Case T212
   
  9 Remote Reading Thermometer T210
   
  8 Hermetically Sealed Case Bimetal Thermometer With Adjustable Stem T191
   
       
  7 Process Industry Bimetal Thermometer With Adjustable Stem T190
   
  6 Process Industry Bimetal Thermometer With Angle Stem T140
   
  5 Process Industry Bimetal Thermometer With Steel Case T120
   
  4 General Service Bimetal Thermometer T114
   
  3 Hermetically Sealed Case Bimetal Thermometer T112
   
       
  2 Industrial Bimetal Thermometer T111
   
  1 Industrial Bimetal Thermometer T110
   

   

  Electric contact type temperature gauge 

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
   
  6 Remote Reading Thermometer With Electric Contact T761,T762,T763,T764
   
  5 Bimetal Thermometer With Electrical Contact And DIN Connector T751,T752,T753,T754
   
  4 Direct Reading Thermometer With Aluminium Case And Electrical Contact T721,T722,T723,T724
   
  3 Remote Reading Thermometer With Aluminium Case And Electric Contact T711,T712,T713,T714
   
  2 Electrical Contacts Temperature Gauge T521,T522,T523,T524,T525
   
  1 Inductive Contact Type Temperature Gauge T501,T502,T503,T504,T505

   

  Temperature switch  

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
   
  4 Explosion Proof Type Indicating Temperature Switch T990
   
  3 Explosion Proof Temperature Switch T953
   
  2 Weather Proof Temperature Switch T941,T942
   
  1 Indicating Temperature Switch T931,T932

   

   


  NO PRODUCT MODEL DownLoad
  20 LANTERN TYPE SIGHT GLASS S400
   
  19 BALL TYPE SIGHT GLASS S300
   
  18 FLAPPER TYPE SIGHT GLASS S200
   
  17 SEE THROUGH TYPE SIGHT GLASS S100
   
  16 TWO-COLOR TYPE LEVEL GAUGE L500,L510
   
       
  15 TUBULAR GAUGE L400
   
  14 MAGNETIC FLOAT TYPE LEVEL GAUGE L300,L310
   
  13 TRANSPARENT TYPE LEVEL GAUGE L200
   
  12 ILLUMINATOR L150,L250
   
  11 HEATING/ZIG-ZAG TYPE LEVEL GAUGE L130,L230
   
       
  10 NON-FROSTING TYPE LEVEL GAUGE L120,L220
   
  9 LARGE CHAMBER TYPE LEVEL GAUGE L110,L210
   
  8 REFLEX TYPE LEVEL GAUGE L100
   
  7 VENTURI TUBE F700
   
  6 FLOW NOZZLE F600
   
       
  5 ORIFICE FLANGE ASSEMBLIES F500
   
  4 RESTRICTION ORIFICE PLATE F400
   
  3 ORIFICE PLATE WITH HOLDING RING F300
   
  2 ORIFICE PLATE WITH RING F200
   
  1 ORIFICE PLATE F100
   

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
   
  4 SuperLight ESL Series
   
  3 sdfsfs  
   
  2 11111  
   
  1 23113123  
   

   

  Wise Vietnam | ANS Vietnam

  Đánh giá (4)

  Datasheet các thiết bị của Wisecontrol.- Wisecontrol Vietnam 

  Sự Thành công  Phát triển của Quý khách hàng chính là niềm
  Tự hào  Vinh hạnh của chúng tôi.

   

  Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng Datasheet các thiết bị của Wisecontrol.

   

   

   

  - Pressure gauge 

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
   
  21 Manometer P961,P962,P963,P964,P965
   
  20 Dry Type Diaphragm Pressure Gauge P770
   
  19 High Temperature Pressure Gauge P740
   
  18 Safety Pattern Pressure Gauge P359
   
  17 Duplex Pressure Gauge P336,P338
   
       
  16 Liquid Filled Pressure Gauge P259
   
  15 Process Industry Pressure Gauge P330
   
  14 Liquid Filled Industrial Pressure Gauge P258
   
  13 Solid Front Safety Pressure Gauge P257
   
  12 Process Industry Pressure Gauge P253
   
       
  11 Industrial Service Pressure Gauge P252
   
  10 Test Pressure Gauge P229,P335
   
  9 Miniature Pressure Gauge P235
   
  8 Receiver Gauge P228
   
  7 Industrial Service Pressure Gauge P222
   
       
  6 Industrial Service Pressure Gauge P221,P253
   
  5 Heavy Duty Service Pressure Gauge P163
   
  4 General Purpose Pressure Gauge P140
   
  3 Freon Gas Service Pressure Gauge P112
   
  2 Ammonia Service Pressure Gauge P111
   
       
  1 General Service Pressure Gauge P110

   

  Low pressure gauge 


  NO PRODUCT MODEL DownLoad
  5 Low Pressure Gauge With Cr Plated Steel Case P440
   
  4 Low Pressure Gauge With Aluminium Case P430
   
  3 Diaphragm Type Low Pressure Gauge P428,P429
   
  2 Low Pressure Gauge P421
   
  1 Draft Gauge P410,P420

   

   Electric contact type pressure gauge  

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
   
   
  5 Electrical Contacts Pressure Gauge P542,P543
   
  4 Electrical Contact Pressure Gauge With Steel Case P531,P532,P533,P534,P537,P539
   
  3 Electric Contacts Type Pressure Gauge P520
   
  2 Electric Contacts Type Pressure Gauge P510
   
  1 Inductive Contacts Type Pressure Gauge P500

   

  Differential pressure gauge 

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
   
  5 Indicating Differential Pressure Switch P651,P652,P653,P654,P655
   
  4 Indicating Differential Pressure Switch P641,P642,P643,P644,P645
   
  3 High Static Differential Pressure Gauge With Electrical Contact P631,P632,P633,P634,P635
   
  2 Differential Pressure Gauge With Electrical Contact P621,P622,P623,P624,P625
   
  1 Differential Pressure Gauge P620,P630

   

  Diaphragm seal type pressure gauge

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
  1 Diaphragm Seals Type Pressure Gauge P710,P720,P730

   

  Sanitary pressure gauge 


  NO PRODUCT MODEL DownLoad
  3 Sanitary Pressure Gauge P757
   
  2 Sanitary Pressure Gauge P750
   
  1 Sanitary pressure gauge & transmitter P752

   

  Pressure switch

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
   
  5 Explosion Proof Type Indicating Pressure Switch P990
   
  4 Explosion Proof Differential Pressure Switch P970
   
  3 Explosion Proof Pressure Switch P953
   
  2 Pressure Switch Weather Proof Type P940
   
  1 Indicating Pressure Switch P535,P536

   

  Ultra high purity pressure gauge

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
   
  5 Ultra High Purity pressure gauge with transmitter PT840
   
  4 Ultra high purity pressure gauge ( 316L type ) P810
   
  3 Ultra high purity pressure switch ( 316L type ) P840
   
  2 Ultra high purity pressure gauge ( Type 316L VIM/VAR ) P820
   
  1 High purity pressure gauge ( 316L type ) P830

   

  - Temperature gauge  

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
  22 Glass Thermometer T400
   
  21 Safety Pattern Direct Reading Thermometer Solid-Front Turret Style Thermoplastic Case T359
   
  20 Direct Reading Thermometer With Adjustable Stem T290
   
  19 Heavy Duty Service Remote Reading Thermometer T263
   
  18 Direct Reading Thermometer With Oil Filled T259
   
       
  17 Direct Reading Thermometer T250
   
  16 Remote Reading Thermometer With Oil Filled T239
   
  15 Remote Reading Thermometer T230
   
  14 Direct Reading Thermometer With Oil Filled T229
   
  13 Direct Reading Thermometer With Aluminium Case T222
   
       
  12 Direct Reading Thermometer T220
   
  11 Remote Reading Thermometer T219
   
  10 Remote Reading Thermometer With Aluminium Case T212
   
  9 Remote Reading Thermometer T210
   
  8 Hermetically Sealed Case Bimetal Thermometer With Adjustable Stem T191
   
       
  7 Process Industry Bimetal Thermometer With Adjustable Stem T190
   
  6 Process Industry Bimetal Thermometer With Angle Stem T140
   
  5 Process Industry Bimetal Thermometer With Steel Case T120
   
  4 General Service Bimetal Thermometer T114
   
  3 Hermetically Sealed Case Bimetal Thermometer T112
   
       
  2 Industrial Bimetal Thermometer T111
   
  1 Industrial Bimetal Thermometer T110
   

   

  Electric contact type temperature gauge 

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
   
  6 Remote Reading Thermometer With Electric Contact T761,T762,T763,T764
   
  5 Bimetal Thermometer With Electrical Contact And DIN Connector T751,T752,T753,T754
   
  4 Direct Reading Thermometer With Aluminium Case And Electrical Contact T721,T722,T723,T724
   
  3 Remote Reading Thermometer With Aluminium Case And Electric Contact T711,T712,T713,T714
   
  2 Electrical Contacts Temperature Gauge T521,T522,T523,T524,T525
   
  1 Inductive Contact Type Temperature Gauge T501,T502,T503,T504,T505

   

  Temperature switch  

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
   
  4 Explosion Proof Type Indicating Temperature Switch T990
   
  3 Explosion Proof Temperature Switch T953
   
  2 Weather Proof Temperature Switch T941,T942
   
  1 Indicating Temperature Switch T931,T932

   

   


  NO PRODUCT MODEL DownLoad
  20 LANTERN TYPE SIGHT GLASS S400
   
  19 BALL TYPE SIGHT GLASS S300
   
  18 FLAPPER TYPE SIGHT GLASS S200
   
  17 SEE THROUGH TYPE SIGHT GLASS S100
   
  16 TWO-COLOR TYPE LEVEL GAUGE L500,L510
   
       
  15 TUBULAR GAUGE L400
   
  14 MAGNETIC FLOAT TYPE LEVEL GAUGE L300,L310
   
  13 TRANSPARENT TYPE LEVEL GAUGE L200
   
  12 ILLUMINATOR L150,L250
   
  11 HEATING/ZIG-ZAG TYPE LEVEL GAUGE L130,L230
   
       
  10 NON-FROSTING TYPE LEVEL GAUGE L120,L220
   
  9 LARGE CHAMBER TYPE LEVEL GAUGE L110,L210
   
  8 REFLEX TYPE LEVEL GAUGE L100
   
  7 VENTURI TUBE F700
   
  6 FLOW NOZZLE F600
   
       
  5 ORIFICE FLANGE ASSEMBLIES F500
   
  4 RESTRICTION ORIFICE PLATE F400
   
  3 ORIFICE PLATE WITH HOLDING RING F300
   
  2 ORIFICE PLATE WITH RING F200
   
  1 ORIFICE PLATE F100
   

  NO PRODUCT MODEL DownLoad
   
  4 SuperLight ESL Series
   
  3 sdfsfs  
   
  2 11111  
   
  1 23113123  
   

   

  Wise Vietnam | ANS Vietnam