Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Hỗ trợ trực tuyến

    Skype Me™!
    Skype Me™!
     
  support@ansgroup.asia 

  0911 47 22 55 

  canh.ans@ansvietnam.com

  0938.214.498

   

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 1
   • Khách Khách 1
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 0225669

  Stock

  Price list Tival sensor - Tival Vietnam - ANS Vietnam 

  Đăng bởiAdmin

  Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng price list hãng Tival Sensor :

  Pressure    
       
  mechanical pressure switches    
  Pressure switches series FF 4 for general applications  
  FF 4-2 DAH 1010 061 0,11 - 2 bar
  FF 4-2 DAH G 1010 109 0,11 - 2 bar
  FF 4-4 DAH 1010 062 0,22 - 4 bar
  FF 4-4 DAH G 1010 012 0,22 - 4 bar
  FF 4-8 DAH 1010 078 0,5 - 8 bar
  FF 4-8 DAH G 1010 096 0,5 - 8 bar
  FF 4-16 DAH 1010 081 1 - 16 bar
  FF 4-16 DAH-G 1010 102 1 - 16 bar
  FF 4-32 DAH 1010 076 2 - 32 bar
  FF 4-32 DAH-G 1010 003 2 - 32 bar
  FF 4-2 DAY 1010 077 0,11 - 2 bar
  FF 4-4 DAY 1010 063 0,22 - 4 bar
  FF 4-8 DAY 1010 084 0,5 - 8 bar
  FF 4-10 DAY 1010 073 0,7 - 10 bar
  FF 4-16 DAY 1010 082 1 - 16 bar
  FF 4-12 AAG  1010 074 1 - 12 bar
  FF 4-30 AAG  1010 066 4 - 30 bar
  FF 4-60 PAH   1010 064 8 - 60 bar
  FF 4-120 PAH 1010 079 16 - 120 bar
  FF 4-250 PAH 1010 072 30 - 250 bar
  FF 4-2 DRH 1010 106 0,11 - 2 bar
  FF 4-2 DDH 1010 107 0,11 - 2 bar
  FF 4-4 DRH 1010 016 0,22 - 4 bar
  FF 4-4 DDH 1010 100 0,22 - 4 bar
  FF 4-8 DRH 1010 069 0,5 - 8 bar
  FF 4-8 DDH 1010 094 0,5 - 8 bar
  FF 4-16 DRH 1010 110 1 - 16 bar
  FF 4-16 DDH 1010 101 1 - 16 bar
  FF 4-32 DRH 1010 057 2 - 32 bar
  FF 4-32 DDH 1010 087 2 - 32 bar
  Pressure switch with UL / CSA-approval IP 65    
  FF444- V4 DAF 1010 311 15 - 232 psi
  FF444- V6 PAF 1010 299 116 - 870 psi
  FF444- V7 PAF 1010 300 232 - 1740 psi
  Accessories for pressure switches series FF 4    
  Throttle FF 4-2 ... 32 bar 1011 002 Throttle for series FF4-2 up to 32
  Throttle FF-12/30/60/120/250 1011 003 Throttle, stainless steel
  Steel gauge fitting  1071 004 H 124-114
  Cable gland M 20 1011 004 490 M 20 13
  Nut M20 1011 007 490 M 20
  H FF 4 (cover FF 4) 1011 001 Transparent cover for FF4
  Control pressure switch series FF4, approval acc. to ATEX
  Protection class: IM2 EEx ia I, mining application    
  FF 4-2 AB DAH 1030 133 0,11 - 2 bar
  FF 4-4 AB DAH 1030 134 0,22 - 4 bar
  FF 4-8 AB DAH 1030 135 0,5 - 8 bar
  FF 4-16 AB DAH 1030 136 1 - 16 bar
  FF 4-60 AB PAH 1030 138 8 - 60 bar
  FF 4-120 AB PAH 1030 139 16 - 120 bar
  FF 4-250 AB PAH 1030 140 30 - 250 bar
  Protection class: II 2G EEx ia IIC T6, aboveground and chemical application
  FF 4-2 AC DAH 1030 141 0,11 - 2 bar
  FF 4-4 AC DAH 1030 142 0,22 - 4 bar
  FF 4-8 AC DAH 1030 144 0,5 - 8 bar
  FF 4-16 AC DAH 1030 145 1 - 16 bar
  FF 4-32 AC DAH 1030 146 2 - 32 bar
  FF 4-60 AC PAH 1030 147 8 - 60 bar
  FF 4-120 AC PAH 1030 149 16 - 120 bar
  FF 4-250 AC PAH 1030 150 30 - 250 bar
  FF 4-12 AC AAG 1030 131 1 - 12 bar
  FF 4-30 AC AAG 1030 132 4 - 30 bar
  Accessories    
  Throttle FF 4-2 ... 32 bar 1011 002 Throttle for series FF4-2 up to 32
  Throttle FF-12/30/60/120/250 1011 003 Throttle, stainless steel
  Steel gauge fitting  1071 004 H 124-114
  Control pressure switch series FF4 (GL- approved)  
  FF 4-2 GL DAH 1010122 3/8” Silumin
  FF 4-4 GL DAH 1010020 3/8” Silumin
  FF 4-8 GL DAH 1010031 3/8” Silumin
  FF 4-16 GL DAH 1010117 3/8” Silumin
  FF 4-32 GL DAH 1010026 3/8” Silumin
  FF 4-60 GL PAH 1010088 3/8” Silumin
  FF 4-120 GL PAH - 3/8” Silumin
  FF 4-250 GL PAH - 3/8” Silumin
  Accessories    
  Throttle FF 4-2 ... 32 bar 1011 002 Throttle for series FF4-2 up to 32
  Throttle FF-12/30/60/120/250 1011 003 Throttle, stainless steel
  Steel gauge fitting  1071 004 H 124-114
       
  Control pressure switch series FF4 VdS for firefighting equipment, VdS-approval
  FF 4-2 VdS DAI 1020 068 0,5 - 1 bar
  FF 4-2 VdS DRI 1020 070 0,5 - 1 bar
  FF 4-10 VdS DAI 1020 080 0,7 - 10 bar
  FF 4-16 VdS DAI  1020 067 1 - 16 bar
  Pressure switch series FF142 for special application  
  FF 142-6 DAH 1050 004 0,2 - 1,5 bar
  FF 142-8 DAH 1050 003 1 - 8 bar
  FF 142-9 DAH 1050 002 2 - 21 bar
  FF 142-3 AAC 1050 001 -0,4 - 8 bar
  FF 142-5 AAC 1050 005 2 - 22 bar
  FF 142-10 AAC 1050 009 5 - 40 bar
  FFg 142-6 DAH 1050 025 0,2 - 1,5 bar
  FFg 142-8 DAH 1050 026 1 - 8 bar
  FFg 142-9 DAH 1050 027 2 - 21 bar
  FFg 142-3 AAC 1050 028 -0,4 - 8 bar
  FFg 142-5 AAC 1050 029 2 - 22 bar
  FFg 142-10 AAC 1050 030 5 - 40 bar
  Accessories    
  Steel gauge fitting  1071 004 H 124-114
  H 124g-127 1051 006 mounting console for series FF142
  Pressure switch series PS1    
  PS1-A1R 1040 007 -0,75 - 3 bar
  PS1-A2R 1040 002 -0,8 - 1,5 bar
  PS1-A3R 1040 008 -0,5 - 7 bar
  PS1-A4R 1040 004 1 - 20 bar
  PS1-A5R 1040 009 6 - 31 bar
  PS1-A6R 1040 011 4 - 12 bar
  Pressure switch series PS3 OEM    
  Types and prices on request only, minimum purchase quantity: 100 pcs.  
  Accessories Pressure Switch series PS 3    
  Cable socket 1071 008 cable socket acc. to DIN EN 175301-803 BFA
  Seal for cable socket 1071 009  
  Pressure switch series  PM / PT (2- and 3-pole)    
  PM/5 1080001 1 - 5 bar
  PM/6 1080005 1,8 - 6 bar
  PM/12 1080006 3 - 12 bar
  PMA/12 1080007 3 - 12 bar
       
  PT/5 1080002 1 - 5 bar
  PT/12 1080008 3 - 12 bar
  PTA/12 1080009 3 - 12 bar
  Electronic Pump Control EPS-MT    
  EPS-MT 1080014  
  EPS-MT-KSK 1080015 with cable plug and socket
  Electronic pressure transmitters/ -switches  
       
  Pressure transmitter series  TST    
  Output signals  4…20 mA    
  TST 10.0  (0,6…400 bar)    
  TST 10.0  (600 bar)    
  TST 10.0  (1000…1600 bar)    
  Output signals  0…10 V    
  TST 20.0  (0,6…400 bar)    
  TST 20.0  (600 bar)    
  TST 20.0  (1000…1600bar)    
  Accessories pressure transmitter series TST 10.0 / 20.0    
  Cable socket   cable socket acc. to DIN EN 175301-803 BFC
  Pressure transmitter series TST- ST  (high-pressure application)
  Output signals 4…20 mA    
  TST- ST  (up to 2000 bar)    
  TST- ST  (> 2000…4000 bar)    
  Accessories pressure transmitter series TST - ST    
  Cable socket 1071 008 cable socket acc. to DIN EN 175301-803 BFA
  Seal for cable socket 1071 009  
  Pressure transmitter series TST- SMX  (ATEX- certified)  
  Protection class II 2G EEx ia IIC T4    
  TST- SMX  (0,6…600 bar)    
  TST- SMX  (1000…2000 bar)    
       
  Accessories pressure transmitter series TST- SMX    
  Cable socket   cable socket acc. to DIN EN 175301-803 BFC
       
       
  Pressure transmitter series TST- SMX 2  (ATEX- certified)  
  Protection class zone1: II 2G Ex ia IIC T4;    zone 0: II 1G Ex ia IIB T4  
  TST- SMX2 (0…600bar)    
  TST- SMX2 (>600…1000bar)    
  TST- SMX2 (1000, 2000bar)    
  Zone 0 approval: Surcharge    
  Pressure transmitter series TST- SiAl (with silicium membrane)
  Output signal 4..20mA oder 0..10V    
  TST- SiAl 10.0…..    
  pressure ranges: 10mbar…40 bar    
  Pressure transmitter series TST- SPT-F (flush mounted diaphragm)
  Output signal 4..20mA oder 0..10V    
  TST-SPT-F…..    
  pressure ranges: 0,16…40 bar    
  Pressure transmitter series TST- K121 (ceramic measuring cell)
  Output signal 4..20mA oder 0..10V    
  TST-SPT- K121…..    
  pressure ranges: 40mbar…250 bar    
  Differential pressure transmitter TST-DD / DDM    
  TST-DD 10.0-2-D   4…20 mA, w/ Display
  TST-DD 10.0-5-D   4…20 mA, w/ Display
  TST-DD 10.0-25-D   4…20 mA, w/ Display
  TST-DD 10.0-100-D   4…20 mA, w/ Display
  TST-DD 20.0-2-D   0…10 V,    w/ Display
  TST-DD 20.0-5-D   0…10 V,    w/ Display
  TST-DD 20.0-25-D   0…10 V,    w/ Display
  TST-DD 20.0-100-D   0…10 V,    w/ Display
  TST-DDM 10.0-…   4…20 mA, w/ Display
  TST-DDM 20.0-…   0…10 V,    w/ Display
  Electronic pressure switch series TST-EDA (with Display)  
  ceramic measuring cell, non flush    
  TST- EDA, P1,..., RK 015,S   1/2" male
  (1…400 bar)    
  stainless steel diaphragm, flush    
  TST- EDA, P,..., RK 015,S   1/2" male
  (1…400 bar)    
  Electronic pressure switch series TST- ED (without display)
  ceramic measuring cell, non flush    
  TST-ED, P1,..., RK 015H, x¹ x² x³, O    1/2" male
  (1…400 bar)    
  stainless steel diaphragm, flush    
  TST-ED, P,..., RK 015H, x¹ x² x³, O    1/2" male
  (1…400 bar)    
  Electronic pressure switch series TST- PSD 30 (mit Display)
  Pressure ranges: 1..600 bar    
  TST-PSD 30….    
  witth 2 switching outputs PNP   G1/4" male
  Output signal 4..20mA + 2 PNP   G1/4" male
  plug in display for pressure transmitters TST- LCD  
  Connector DIN EN 175301-803-A    for Signal 4..20 mA
  Level controller TS - NW2    
  TS- NW2 (24V/AC; 100K) 1090007  
  TS- NW2 (230V/AC; 100K) 1090001  
  TS-003 W 1090006 TS-NW2 pre-assembled in enclosure IP 66
  Immersion electrode EL- V    
  Immersion electrode EL-V 1090002  
  Float switch OPT    
  OPT 1, 0,5m, emptying 1090200 cable H07 RN-F 3G1 Ozoflex plus
  OPT 1, 1,5m, emptying 1090201 cable H07 RN-F 3G1 Ozoflex plus
  OPT 1, 3,0m, emptying 1090202 cable H07 RN-F 3G1 Ozoflex plus
  OPT 1, 5,0m, emptying 1090203 cable H07 RN-F 3G1 Ozoflex plus
  OPT 1, 10m, emptying 1090204 cable H07 RN-F 3G1 Ozoflex plus
  OPT 1, 15m, emptying 1090205 cable H07 RN-F 3G1 Ozoflex plus
  OPT 1, 20m, emptying 1090206 cable H07 RN-F 3G1 Ozoflex plus
  OPT 2, 0,5m, filling 1090220 cable H07 RN-F 3G1 Ozoflex plus
  OPT 2, 1,5m, filling 1090221 cable H07 RN-F 3G1 Ozoflex plus
  OPT 2, 3m,   filling 1090222 cable H07 RN-F 3G1 Ozoflex plus
  OPT 2, 5m,   filling 1090223 cable H07 RN-F 3G1 Ozoflex plus
  OPT 2, 10m, filling 1090224 cable H07 RN-F 3G1 Ozoflex plus
  OPT 2, 15m, filling 1090225 cable H07 RN-F 3G1 Ozoflex plus
  OPT 2, 20m, filling 1090226 cable H07 RN-F 3G1 Ozoflex plus
  OPT 3, 0,5m, emptying + filling 1090240 cable A05 RN-F 4G0, 75
  OPT 3, 1,5m, emptying + filling 1090241 cable A05 RN-F 4G0, 75
  OPT 3, 3m,    emptying + filling 1090242 cable A05 RN-F 4G0, 75
  OPT 3, 5m,    emptying + filling 1090243 cable A05 RN-F 4G0, 75
  OPT 3, 10m,  emptying + filling 1090244 cable A05 RN-F 4G0, 75
  OPT 3, 15m,  emptying + filling 1090245 cable A05 RN-F 4G0, 75
  OPT 3, 20m,  emptying + filling 1090246 cable A05 RN-F 4G0, 75
  Accessories for float switches    
  Weight SG 220 1091005  
  Weight SG 420  1091006  
  Anchoring clamp TKL 801  1091002 galvanized steel, zinc plated
  Anchoring clamp TKL 820  1091003 stainless steel
  Float switch TS- MPS, reed contact equipped     
  Construction kit w/o Float pipe, consisting of:    
  NR 1 1/2"  1090105 Connector head, incl. floater 
  MPS 05 1090106 Reed- module
  Level control TS- NIA    
  TS- NIA (230V) 1090100 Level control for TS-MPS
  Float switches LS 303/ 803    
  LS 303-51 1090600 Polyamide, incl. Accessories a. silicone- gasket
  LS 303-51N 1090601 Polyamide, incl. Accessories a. nitrile- gasket
  LS 803-51 1090602 Polyamide, incl. Accessories a. silicone- gasket
  LS 803-51N 1090603 Polyamide, incl. Accessories a. nitrile- gasket
       
  Level probe TST-HD 133 / TST-TRA    
  TST-HD133, … (basic price)   without cable
  PE-cable, per 5m    
  Ex- design (basic price)   without cable
  TST- HD 135,….(basic price)   without cable
  PE-cable, per 5m    
  Ex- Ausführung (basic price)   without cable
  TST- HD 135K,…(basic price)   without cable
  PE-cable, per 5m    
  Ex- Ausführung (basic price)   without cable
       
  TST-TRA 250/20 1090399 for rainwater, 20 m cable
  Accessories for level probes    
  TS- KG 80 (terminal enclosure) 1091004 with pressure balance
  TKL 801 Anchoring clamp  1091002 galvanized steel, zinc plated
  TKL 820 Anchoring clamp 1091003 stainless steel
  Joint lever transmitter TS- KNG    
  TS- KNG, …    
  TS- KNG, …, HT   high-temperature type
  Vibration limit switch TS- SG 51    
  TS- SG 51…..(standard version)   AC- or DC- output
  Other versions upon request    
  Flow    
       
  Flow rate sensor TS-FM   Standard type
  Flow rate sensor TS-FK 12 (calorimetric)   pricing upon request
  Digital displays and accessories    
       
  TS-MR 50 disgital display    Basic version
  TS-WM 110 digital display 1160100 Ub:230VAC, 2 relays
  TS 500 Ex... isolation amplifier  1160002 1-channel, relay output
  Other versions upon request    
  TV-500 Ex,univ. isolation amplifier 1160003 Zone 0
  ST-500 Ex…. universal separator 1160004 Zone 0
  MTL 7787+ zener diode barrier 1160019  
  Pre-assembled cables    
       
  cable socket MVS/C 3+PE, 3m 1070021 PVC- cable
  cable socket M12x1,straight,4-adr.,5m 1070023 PUR-cable, halogen- free
  cable socket M12x1,angled.,4-adr.,5m 1070025 PUR-cable, halogen- free
  cable socket M12x1,straight,4-adr.,5m 1070032 PUR-cable, shielded halogen- free
  cable socket M12x1,angled.,4-adr.,5m 1070033 PUR-cable, shielded halogen- free

   

  Tival Vietnam | ANS Vietnam

  ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)
  Add: D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
  Tel: 028 3517 0401 - 028 3517 0402 - Fax: 028 3517 0403 - HotLine: 0911 47 22 55
  Email:  support@ansgroup.asiasales.ans@ansvietnam.com;
  Website: anhnghison.com