Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với Wise Vietnam

  0911 47 22 55 

  Hỗ trợ trực tuyến

    Skype Me™!
    Skype Me™!
     
  support@ansgroup.asia 

  0911 47 22 55 

  canh.ans@ansvietnam.com

  0938.214.498

   

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 8
   • Khách Khách 8
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 0279671

  Bảng giá

  Đồng hồ áp suất Wise - Đồng hồ nhiệt độ Wise - Wise Vietnam - ANS Vietnam 

  Đăng bởiAdmin

  T1204W0FC307410EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P7318AJKLB026D0

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2584A3ECH04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2584A3ECH05230

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2522A4CCH05830

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P7318AQGDH143Q0

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  A5000B0RLAA010

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

   P2524A3EDH04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T4009W0ED310680

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2584A3EDI04730 

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  R221FQ1E91XDCA0

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  R321PQ1E97AAAA0

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  Pressure  Gauge
  Code: P7318AJKLB026D0
  Range: ‐76cmHg ~ 0

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P7118PPDDI047N0

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T1104X0DX111910EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T1104X0DX112410EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T1124X1ED310491EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T2104B1ED3104Q1EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P7118ABEDH047D0

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P1102F4CCJ04410

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  A5000EX0GGAA200

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3DCL04770

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  A5000BX0IFBA100

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T1204W0ED209960EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

   P2524A3DDQ02970

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P5104B2DCI15130

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3DDB05030

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T7244B1DD2104C0EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

   T1144X0ED1124E0EX 

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

   T1104X1CD013450EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P7527ND10B050E0

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P5104B2DCI15130

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T1406W1ED2114B1EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  A5000CX0IFCA300

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

   P2526A3EDH14330

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2526A3EDH05230

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T1406W1ED2114B1EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  A5000CX0IECA300

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T1204W1DD310650EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T2904Y1ED207950EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T1103X1ED210650EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P5104A4EDH06230

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3ECI03170

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3EDB02670

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3EDB04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3EDG07570

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T1406W1ED2114B1EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  A5000CX0IFCA300

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2526A3DDI04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2526A3CDI05230

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2522A4DDI14330

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2586A3EDH06030

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2584A3EDH06230

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2586A3EDI03530

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2586A3EDH14330

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2582A4CDI14330

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2582A4CDI13430

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2586A3EDI15130

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2582F4CDH06030

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2586A3EDH06030

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2586A3EDH04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P1101A4CDH05010

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P1101A4CDH04410

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P1104A4DDB04510

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P1104ADDB04710

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P1104A4DDH05010

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P1104A4DDB05210

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P1106A4DDH14310

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P1106A4DDH04710

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P1106A4DDH04510

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P1106A4DDH05210

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T1114X0ED2084C1EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  A5000BX0IFAA400

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T1114X0ED2084A1EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3CDJ04430

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3CDJ04530

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3CDJ13730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2584A3CDJ04930

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2582A4CDI05230

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2584A3EDI14330

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2584A3EDI05630

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P5106A1EDI04530

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P5106A1EDI05630

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3EDI14330

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2522A3CDI04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3EDB02670

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3EDB06430

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3EDG07570

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P9319B5EDI05430

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T9309B1ED3084S0EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  CHART PAPER 200mm

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  3069040010CP

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T5214A1DD4114C0EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T5214A1DD2099A0EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P5104A2DDB05430

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P5104A2DDB04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P115RMN3S11KCN

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2534A3ECI04510

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T1106X1EC2129L0EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T5214B1CD4106P0EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T5214A1DD2099A0EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3EDB05130

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P5104A2DDB05130

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P5104A2DDB15130

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T5214A1DD4114C0EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2586A3EDB05130

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2586A3EDB05030

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2586A3EDB04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  A030CD2CDJAA000

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P9319B5EDB05730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P9319B5EDB04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P9319B5EDB05430

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P9319B5EDB05530

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  Chart Paper for P931

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3EDI14330

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T1204W1ED208440EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P7318AQGDH143Q0

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3EDH14330 

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3EDH01070

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2522A4CDH14330

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2522A4CDH05230

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2522A4CDH05630

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2522A4CDH01070

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524B3ECL05070

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2582A4BCH04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2582B4CCH04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2582I4BGH04430

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2584B3ECH04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2584B3DCH05030

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P7528AD20H047E0

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P7528AD12H047E0

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2522A4CGB04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2522H4CGB05030

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3DGY04770

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3DGL04170

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3DGY04170

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3DGY04470

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3DGL04770

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2584A3DGY04170

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2584A3DGY04770

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T1104X1ED2104A0EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T1104X1ED2109B0EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3EDB04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3EDB05030

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3EDB05130

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3EDB04530

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P4214A4EDG06630

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P1404A4DDB04510

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P1404A4DDB04210

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P9319B5EDB04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P9319B5EDB05430

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3EDI14330

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T1204W1ED208440EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P7318AQGDH143Q0

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P931 (sua chua)

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

   P2523A4DDB04530

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2210F6BDB04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P7528AD20H047E0

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P7528AD12H047E0

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2584A3EDB04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2584A3EDB04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2522A4CDB04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2522H4BDB04430

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2524A3DDB05030

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P2522A4CDI04730

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  T1144X0ED110950EX

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P1103A4DDH04510

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  P1103A4DDH02650

  Pressure Guage/Temperature Guage
  Thermowell/Pressure recorder

  Đồng hồ áp suất Wise - Đồng hồ nhiệt độ Wise

  ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)
  Add: 135 Đường số 2, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
  Tel: 028 3517 0401 - 028 3517 0402 - Fax: 028 3517 0403 - HotLine: 0911 47 22 55
  Email:  support@ansgroup.asia;
  Website: anhnghison.com