Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Hỗ trợ trực tuyến

    Skype Me™!
    Skype Me™!
     
  support@ansgroup.asia 

  0911 47 22 55 

  canh.ans@ansvietnam.com

  0938.214.498

   

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 3
   • Khách Khách 3
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 0228004

  Stock

  Danh sách thiết bị hãng STS Sensor - STS Sensor Vietnam - ANS Vietnam 

  Đăng bởiAdmin

  Measurement Cell

  Transducer

   

  • Pressure measuring range: 100 mbar…1000 bar
  • Accuracy: ≤ ± 0.50 / 0.25 % FS
  • Output signal: mV
  • Materials: Stainless steel, Titanium, Hastelloy

  Polynom Transducer

   

  • Pressure measuring range: 2 bar…100 bar
  • Total Error: ≤ ± 0.2 % rdg (30…100 %FS)
  • Compensation: -40…60 °C
  • Operating temperature: -40…150 °C
  • Output signal: mV
  • Materials: Stainless steel

  Submersible level and temperature transmitters

  ATM.1ST/N/T

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.25 / 0.10 % FS
  • Temperature measuring range: -5…80 °C
  • Operating temperature: -5…80 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • Output signal: 4…20 mA
  • Materials: Stainless steel, Titanium

  ATM.1ST/N

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.10 % FS
  • Total Error Band: ≤ ± 0.30 %FS (-5…50 °C)
  • Operating temperature: -5…80 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • Output signal: 0…5 / 0…10 V DC, 4…20 mA
  • Materials: Stainless steel, Titanium

  ATM.1ST/N/Ex

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.10 % FS
  • Total Error Band: ≤ ± 0.30 %FS (-5…50 °C)
  • Operating temperature: -5…80 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • Output signal: 4…20 mA
  • Materials: Stainless steel, Titanium

  ATM.ECO/N

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.25 % FS
  • Total Error Band: ≤ ± 0.70 %FS (-5…50 °C)
  • Operating temperature: -5…80 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • Output signal: 0…5 / 0…10 V DC, 4…20 mA
  • Materials: Stainless steel, Titanium

  ATM.ECO/N/Ex

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.25 % FS
  • Total Error Band: ≤ ± 0.70 %FS (-5…50 °C)
  • Operating temperature: -5…80 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • Output signal: 4…20 mA
  • Materials: Stainless steel, Titanium

  ATM/N

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.50 / 0.25 / 0.10 % FS
  • Operating temperature: -5…80 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • Output signal: 0…5 / 0…10 V DC, 0…20 / 4…20 mA
  • Materials: Stainless steel, Titanium
  • Feature: Optional surge (lightning) protection

  ATM/N/Ex

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.50 / 0.25 / 0.10 % FS
  • Operating temperature: -5…80 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • Output signal: 4…20 mA
  • Materials: Stainless steel, Titanium
  • Feature: Optional surge (lightning) protection

  ATM/N/T

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.50 / 0.25 / 0.10 % FS
  • Temperature measuring range: -5…80 °C
  • Operating temperature: -5…80 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • 2 Output signals (p & T): 0…10 V DC, 0…20 / 4…20 mA
  • Materials: Stainless steel, Titanium

  ATM/N 19

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.50 / 0.25 / 0.10 % FS
  • Operating temperature: -5…80 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • Output signal: 0…5 / 0…10 V DC, 4…20 mA
  • Materials: Stainless steel
  • Feature: 19 mm diameter

  ATM/K/N

   

  • Pressure measuring range: 1…200 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.25 % FS
  • Operating temperature: -5…50 °C
  • Process temperature: -5…50 °C
  • Output signal: 4…20 mA
  • Materials: Stainless steel
  • Feature: Optional surge (lightning) protection

  ATM/NC

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 2.0 % FS
  • Operating temperature: -5…80 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • Output signal: 0…5 / 0…10 V DC, 0…20 / 4…20 mA
  • Materials: PVDF
  • Feature: Optional surge (lightning) protection

  ATM/NC/Ex

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 2.0 % FS
  • Operating temperature: -5…80 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • Output signal: 4…20 mA
  • Materials: PVDF
  • Feature: Optional surge (lightning) protection

  DTM/N

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.25 / 0.10 % FS
  • Operating temperature: -5…80 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • Interface: RS232, RS485
  • Materials: Stainless steel, Titanium

  PTM/N

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.25 / 0.10 % FS
  • Adjustable 1:4 of the nominal range within -5% to +105%
  • Operating temperature: -5…80 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • Output signal: 4…20 mA
  • Materials: Stainless steel, Titanium
  • Feature: Recalibration with software possible

  PTM/N/Ex

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.25 / 0.10 % FS
  • Adjustable 1:4 of the nominal range within -5% to +105%
  • Operating temperature: -5…80 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • Output signal: 4…20 mA
  • Materials: Stainless steel, Titanium
  • Feature: Recalibration with software possible

  PTM/N/RS485

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Adjustable 1:4 of the nominal range within -5% to +105% (analog output)
  • Accuracy: ≤ ± 0.25 / 0.10 % FS
  • Temperature measuring range: -25…85 °C
  • Operating temperature: -5…80 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • 2 Output signals (p & T): 4…20 mA
  • Interface: RS485 (Modbus RTU)
  • Materials: Stainless steel, Titanium
  • Feature: Recalibration with software possible, optional surge (lightning) protection

  PTM/N/SDI-12

   

  • Pressure measuring range: 5…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.25 / 0.10 % FS
  • Temperature measuring range: -25…85 °C
  • Operating temperature: -5…50 °C
  • Process temperature: -5…50 °C
  • Interface: SDI-12 (V1.3)
  • Materials: Stainless steel, Titanium
  • Feature: Recalibration possible, Adjustable units

  MTM/N 10

   

  • Pressure measuring range: 10…100 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.50 / 0.25
  • Operating temperature: -5…50 °C
  • Process temperature: -5…50 °C
  • Output signal: mV
  • Materials: Stainless steel, Titanium
  • Feature: Level transmitter with 10 mm diameter, Versions with ATM/N or DL/N 70 possible

  TM/N

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.50 / 0.25 % FS
  • Operating temperature: -5…80 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • Output signal: mV
  • Materials: Stainless steel, Titanium

  TM/N/Ex

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.50 / 0.25 % FS
  • Operating temperature: -5…80 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • Output signal: mV
  • Materials: Stainless steel, Titanium


  Data Loggers / Communication

  DL

   

  • Pressure measuring range: 100 mbar…1000 bar
  • Accuracy: ≤ ± 0.25 / 0.10 % FS
  • Operating temperature: -40…85 °C
  • Process temperature: -40…100 °C
  • Interface: RS232
  • Materials: Aluminium (Housing), Stainless steel
  • Feature: Battery operation, Measurement interval 2s…24h, 130'000 Measurement values

  DL/N

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.25 / 0.10 % FS
  • Operating temperature: -40…85 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • Interface: RS232
  • Materials: Aluminium (Housing), Stainless steel
  • Feature: Battery operation, Measurement interval 2s…24h, 130'000 Measurement values

  DL/Ex

   

  • Pressure measuring range: 100 mbar…1000 bar
  • Accuracy: ≤ ± 0.25 / 0.10 % FS
  • Operating temperature: -40…85 °C
  • Process temperature: -40…100 °C
  • Interface: RS232
  • Materials: Aluminium (Housing), Stainless steel
  • Feature: Battery operation, Measurement interval 2s…24h, 130'000 Measurement values

  DL/N/Ex

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.25 / 0.10 % FS
  • Operating temperature: -40…85 °C
  • Process temperature: -5…80 °C
  • Interface: RS232
  • Materials: Aluminium (Housing), Stainless steel
  • Feature: Battery operation, Measurement interval 2s…24h, 130'000 Measurement values

  DL/N 70

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.25 / 0.10 % FS
  • Temperature measuring range: -5…50 °C
  • Conductivity measuring range: 20 µS/cm…20 mS/cm
  • Operating temperature: -5…50 °C
  • Process temperature: -5…50 °C
  • Interface: RS485
  • Materials: Stainless steel
  • Feature: Battery operation, Measurement interval 0.5s…24h, 500'000 Measurement values

  GSM

   

  • Operating temperature: -20…55 °C
  • Data transfer: GSM
  • Frequency band: 900, 1800/1900 MHz (Triband)
  • Materials: Aluminium (Housing)
  • Feature: Battery operation,
   Readout time: 36s/1000 Measurement    values


  Watermanager Solution

  DL.WMS/GPRS/R

   

  • Pressure measuring range: 1…250 mH2O
  • Accuracy: ≤ ± 0.25 / 0.10 % FS
  • Temperature measuring range: -5…80 °C
  • Operating temperature: -5 ... 80 / -5 ... 50 °C (logger)
  • Process temperature: -5…80 °C
  • Radio interface: 433 MHz
  • Data transfer: GSM/GPRS
  • Frequency band: 850/900, 1800/1900 MHz (Quadband)
  • Materials level transmitter: Stainless steel, Titanium
  • Materials logger: Plastic, Stainless steel
  • Feature: Battery operation, 250'000 Measurement values, Measurement interval 2s…12h, Online programmable, Housekeeping data (temperature, humidity, battery voltage)


  Accessories

  Additional accessories

  Ground pressure filter, screw cap, head-mounted display, adjustment screwdriver, etc.

  Antennas

  Whether rod, stub or planner antennas, the product range of STS Sensor Technik Sirnach AG meets your requirements.

  Batteries

  It seems unlikely to happen, but in case a battery should not be able to keep up with the life span of our dataloggers.

  Cables

  In this category different cable socket connectors, extension cables as well as communication cables are available.

  Caps and Adapters

  The range of protection and sealing caps offered by STS Sensor Technik Sirnach AG is geared towards the demanding requirements in field use.

  Converter & Modem

  For an impeccable communication between your workstation and our sensor.

  PC and Software

  The appropriate software for our digital sensors may be found here.

  PDA

  To ensure that your dataloggers may be easily and conveniently read and programmed, STS provides the appropriate device.

   

  STS Sensor Vietnam | ANS Vietnam

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)
  Add: D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
  Tel: 028 3517 0401 - 028 3517 0402 - Fax: 028 3517 0403 - HotLine: 0911 47 22 55
  Email:  support@ansgroup.asia;
  Website: anhnghison.com